J.Z.Industry&Trade Co.,Ltd
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại JZ đã chuyên sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu giày từ năm 1995, phạm vi sản phẩm chính là dưới đây 01.Nonwoven Toe Puff và Counter Chất liệu (Còn có tên là Tấm vải không dệt) 02.Thermoplastic Toe Puff & Chất liệu truy cập (Cũng có tên là Vải không dệt nóng chảy) 03. Chất nóng chảy Ping Ping (Lớp lót không dệt & Mặt sau dệt) 04. Tấm lót không dệt và vật liệu phủ có liên quan của nó 05.Nonwoven Strobel Insole 06.Paper Insole Board (Còn tên là Tấm lót Cellulose) và vật liệu phủ liên quan của nó 07. Shank Board
Sản phẩm