Zhejiang Jinxia New Material Technology Co.,Ltd
Hồ sơ công ty
Sản phẩm được cung cấp: Dope Nhuộm Sợi Polyester DTY, FDY, Monofilament Công suất hàng tháng: 3000TON Có bao nhiêu chi nhánh: 3 Có bao nhiêu máy: 25 Phòng thương mại:% Xuất khẩu: 50% Doanh thu hàng năm 2016 (USD): RMB200million