SHAOXING JINGYU IMPORT EXPORT CO.,LTD
Sản phẩm
 • rayon PFD

  CN¥11.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥11.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥13.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥12.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥11.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥11.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥11.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥10.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥10.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥10.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥10.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • rayon PFD

  CN¥10.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)