Shaoxing Keqiao Xinlong Textile Co.,Ltd
Sản phẩm
 • CN¥4. - CN¥4.5

  2000 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • CN¥2.3 - CN¥2.5

  3000 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • CN¥7.5 - CN¥8

  1800 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • CN¥6 - CN¥6.5

  1800 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • CN¥9.8 - CN¥10.5

  1800 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • CN¥5.6 - CN¥5.8

  2000 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • CN¥8.5 - CN¥9

  1500 (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • Vải đám mây XL0013

  CN¥4.1 - CN¥4.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • Vải in Rayon XL011

  CN¥8.5 - CN¥9.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • Vải in kỹ thuật số XL012 Rayon

  CN¥6.4 - CN¥7.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • VẢI XL010 100D CHIFFON

  CN¥4.6 - CN¥4.8 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)

 • VẢI XANH XL009 75D

  CN¥3.3 - CN¥3.5 /mét

  2000 mét (Số lượng đặt hàng tối thiểu)