Home > Textile Machinery & Parts > Others
  • Bán tóc đuôi ngựa nhuộm

    Lông đuôi ngựa có thể được chia thành màu đen, trắng, xám, hỗn hợp và nâu theo màu sắc tự nhiên. Nó có thể được chia thành lông đuôi ngựa tự nhiên, nhuộm đuôi ngựa, nhuộm tóc đuôi ngựa theo cách chế biến. Lông đuôi ngựa có thể được chia thành 11 kích cỡ theo chiều dài.

    Anping JuLong Animal By Product Co., Ltd.  

    2016-09-12

1 - 10 Total 1 (1 pages)
1