Trang chính > Tất cả danh mục > Textile Machinery & Parts > Rapier Gripper Gamma99

Rapier Gripper Gamma99

Giá FOB tham khảo Nhận giá mới nhất
  • Chi tiết sản phẩm
Chi tiết nhanh
Số sản phẩm Gamma 99 Từ khóa Máy dệt phụ tùng máy móc
Thương hiệu JW Gốc China
Phân tích sản phẩm
Sulzer Projectile: PU, TW11, P7100, P7200, P7300, PS Sulzer Rapier: G6100, G6200, F2001 Something Rapier: SM92, SM93, Thema 11, Thema 11E, Excell, Super Picanol Airjet: PAT, Delta, Omni, Omni Máy ép Picanol: PGW, GTX, GTM, GTM-AS, Gamma 98,99,2000,2002. Vamatex: C401, P401, P1001, Leonardo K88, Panter N.Pignone: TP300, TP400, TP500, TP600 Dornier: GTV, HTV, PTV. Toyota: JAT500, JAT600, JAT610, JAT710 Tsudakoma: ZA205,207,209, ZAX, ZAXE

Khước từ:

Nội dung được cung cấp bởi người mua và người bán trên trang web này không thể được đảm bảo và đảm bảo là xác thực, chính xác và hợp lệ bởi GlobalTextiles.Com và GlobalTextiles.Com không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sơ suất nào xuất phát từ đó,Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.