Home > Fabric > Chemical Fabric
 • vải polyester X012

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X011

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X011

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X010

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X009

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X008

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X007

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X006

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X005

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

 • vải polyester X004

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:

  Đếm sợi:

  Sử dụng:

  ameifangzhi  

  2019-06-05

  US$1 - US$5/mét

  300 mét (Min. Order)

1 - 10 Total 804 (81 pages)