Home > Fabric > Printed & Dyed Fabric
 • chất liệu:

  Loại hình cung cấp:In-Stock

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:143

  Đếm sợi:30*30

  Sử dụng:

  HGFZ  

  2019-10-16

  CN¥8.5

  1 (Min. Order)

 • JY30-1

  chất liệu:100% tơ nhân tạo

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:55/56"

  Đếm sợi:60S*60S

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥13.6/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY04-11

  chất liệu:100% tơ nhân tạo

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:54"

  Đếm sợi:30S*30S

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥10.5/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY05-6

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:58"

  Đếm sợi:100DFDY*150D

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥13.7/mét

  1 mét (Min. Order)

 • HY16-6

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:57/58"

  Đếm sợi:75D*75D

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥11.3/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY50

  chất liệu:97% T / 3% SP

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:59"

  Đếm sợi:75D*50D+50D+(100D+40D)

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥11.4/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY29

  chất liệu:100% tơ nhân tạo

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:56"

  Đếm sợi:60S*60S

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥11.4/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY10-2

  chất liệu:100% polyester

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:59"

  Đếm sợi:50DPOY+50DFDY*50DPOY+50DFDY

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥10.3/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY58

  chất liệu:100% tơ nhân tạo

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:52/53"

  Đếm sợi:30S*30S+24S(QZ)

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥13/mét

  1 mét (Min. Order)

 • JY03-37

  chất liệu:100% tơ nhân tạo

  Loại hình cung cấp:Make-to Order

  Kỹ thuật:

  Chiều rộng:49/50"

  Đếm sợi:30S*24S

  Sử dụng:

  SHAOXING KEQIAO OWEN TRADING CO.,LTD  

  2019-06-04

  CN¥11.9/mét

  1 mét (Min. Order)

1 - 10 Total 145 (15 pages)
1 2 3 4 5 ......15To Page Go