Beilum Carbon Chemical Limited
Thông tin cung cấp

Sell Carbon Black for Concrete,Cement

Thời gian đăng2016-07-22
Thời gian đã hết hạn2018-07-22

Water-based Carbon Black for Inks,Concrete and Cement,Coatings(Water-based ink,color paste,water-based coating) Beilum Carbon Chemical, The biggest characteristic of Water-based Carbon Black is without any additives,can be directly dissolved and disperse in water,high tinting strength.Water-based carbon black is a kind of powder material,its particle size is 20-30nm. Application:Inks,Coating(Water-based ink,color paste,water-based coating),concrete and cement. Recomended NO. :Water-based Carbon Black BW-101,BW-102. Beilum Carbon Chemical Limited is a China based company specializes in research & development and production of Carbon Black Pigment and Carbon Black.With a strong focus on research,we are constantly discovering new avenues and technologies that will allow us to provide our clientele with the highest-quality products at the most competitive prices. Our leading products are Pigment Carbon Blacks for inks,paints,plastics,sealants,construction materials,fibers,etc,Specialty Carbon Blacks for Rubber and Plastics,Rubber Carbon Black N115,N220,N234,N326,N330,N339,N550,N660,N762,N774,etc.Meanwhile,we could produce special products according to customers' requirement.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.