Yestar Tech Group Limited
Thông tin cung cấp

Sell carbon inside conductive fiber

Thời gian đăng2010-03-01
Thời gian đã hết hạn2012-02-29

SPEC. : 3.2dtex*76mm TOP Design NO. : HI-B363D76 Material of Conductive Part: Carbon Base Material: Polyester Tenacity: 2.8CN/dtex Elongation: 40-60% Conduction of Electricity: 10^7ohms/CM Melting Point: 255oC Color: Black Crimp: 14/25mm Neps: 0.62/g Application: Used for anti-static blended yarn , add 0.6% this conductive staple fiber in the blended yarn , can get excellent and permanent conductivity . * Uesd in Anti-static Polyester/Cotton yarn and Anti-static Polyester/Rayon yarn . * Work wear , Uniform * Anti-static knitted sweater * Uniform of military and policeman

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.