Anping JuLong Animal By Product Co., Ltd.
Thông tin cung cấp

Sell horse tail hair for bow hair

Thời gian đăng2016-09-12
Thời gian đã hết hạn2016-09-15

Our horse tail hair are from north of china,Mongolia,Siberia. Our worker pick up the hair by hand 1 time to 5 up times. Moreover, we also initiated a new way that the white bow hair was wrapped with paper in order to prevent living bundle prints in the hair.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.