hubei aging chemical co.ltd
Thông tin cung cấp

Sell sodium lignosulphonate

Thời gian đăng2017-01-04
Thời gian đã hết hạn2019-01-04

Sodium Lignosulphonate ( lignosulfonate ) water reducer are mainly for concrete mixture as water-reducing additive. Low dosage , low air content , water reducing rate is high ,adapt to most kind of cement. Can confected as concrete early-age strength enhancer , concrete retarder , antifreeze , pumping aids etc. Nearly no precipitate product in the liquor additive which is made from The sodium lignosulphonate and Naphthalin-Group High-Efficiency Water Reducer .The sodium Lignosulphonate is fit for apply to building project, dam project, thruway project etc.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.