hubei aging chemical co.ltd
Hồ sơ công ty
CÔNG TY HÓA CHẤT HUBEI được thành lập năm 2004 đặt tại Khu phát triển công nghệ cao Hồ Đông, Vũ Hán, Trung Quốc, nơi có tiếng tăm của đường phố dẫn đến chín tỉnh. Đây là một doanh nghiệp tư nhân chuyên nghiệp sớm vào khu vực sản xuất phụ gia bê tông Phát triển và cải cách nội thất trong những năm này, công ty chúng tôi đã thành lập Trung tâm R & D phi kim với một số Phòng thí nghiệm nghiên cứu địa chất và khoáng sản. Sử dụng sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ tiên tiến, dựa vào đội ngũ quản lý cấp cao, thiết bị phát hiện và thử nghiệm tiên tiến cũng như Đội ngũ công nghệ chuyên nghiệp và lành nghề, công ty chúng tôi đã trở thành tiên phong trong ngành, tập hợp Khai thác, Nghiên cứu Khoa học, Thiết kế, Sản xuất, Quy trình và Tiếp thị. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành hệ thống sản phẩm và năng lượng sản xuất hàng năm rất lớn.
Sản phẩm