Shaoxing Shalan Textile
Hồ sơ công ty
Doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu quần áo, đặt tại Thiệu Hưng Trung Quốc. có mối quan hệ hợp tác với một số nhà máy dệt lớn và các nhà máy in và nhuộm tại Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Châu và những nơi khác. Tùy chỉnh có sẵn.