Jolly Industry & Trade Co., LTD
Hồ sơ công ty
chúng tôi là nhà cung cấp đồ đạc bán lẻ chuyên nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm người giả, màn hình, tóc giả, móc treo, kệ, xe đẩy mua sắm. bạn luôn được chào đón để liên hệ với chúng tôi cho các cửa hàng phụ kiện, cửa hàng vật tư sản phẩm. người giả của chúng tôi được bán trên khắp thế giới cho một số thương hiệu lớn.