Home > Textile Raw Material > Synthetic Fibres
  • SellPolyester Staple Fiber

    Polyester Staple Fiber for wding - bông liên kết phun, bông polyester, đệm; Các tính năng: - cảm ứng lông: Lớp phủ silicon làm cho nó trượt và cảm thấy lông chạm. - nhẹ và mềm mại: Độ rỗng cho nó trọng lượng nhẹ và mềm mại. - Độ nhám tốt: Độ đàn hồi tốt, dễ mở.

    Buyisi Textile Co.,Ltd  

    2017-01-10

1 - 10 Total 1 (1 pages)
1