Trang chính > Tất cả danh mục > Textile Raw Material > Artificial Leather > Black Audi Nappa Leather Car Interior Microfiber

Black Audi Nappa Leather Car Interior Microfiber

Giá FOB tham khảo Nhận giá mới nhất
  • Chi tiết sản phẩm
Chi tiết nhanh
Số sản phẩm WA Từ khóa audi nappa,nappa leather,car interior leather
Gốc China
Phân tích sản phẩm
Black Audi Nappa Leather Car Interior Microfiber Leather supplier in China! WINIW specialized in supplying best quality PU Nappa leather and highest quality faux Nappa leather for automotive automobile, car seats, steer wheel cover, auto upholstery interior leather, car seat upholstery fabric, PU leather car upholstery fabric, best quality synthetic leather automotive interior upholstery material, etc. WINIW microfiber leather is the best quality PU leather and highest quality faux leather, luxury looks and feels, excellent mechanical properties, superior durable, premium quality, eco friendly, is the best Eco leather for Mercedes Benz, BMW, Audi cars upholstery interior, the optimal leather substitute material, can replace leather perfectly for automotive upholstery leather! Features of WINIW Black Audi Nappa Leather Car Interior Microfiber Leather: 1. Luxury looks and feels. 2. Superior durable, tensile strength, tear strength all beyond leather. 3. 30% lighter weight than leather. 4. Eco-friendly. 5. Easy clean and maintain.

Khước từ:

Nội dung được cung cấp bởi người mua và người bán trên trang web này không thể được đảm bảo và đảm bảo là xác thực, chính xác và hợp lệ bởi GlobalTextiles.Com và GlobalTextiles.Com không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sơ suất nào xuất phát từ đó,Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.