Trang chính > Tất cả danh mục > Yarn > Ramie / Sợi bông

Ramie / Sợi bông

Giá FOB tham khảo Nhận giá mới nhất
  • Chi tiết sản phẩm
Chi tiết nhanh
Số sản phẩm 8NE to 60NE Từ khóa Sợi bông Remie
Nhóm sản phẩm 16571 Thương hiệu brandname
Gốc China
Phân tích sản phẩm
Sản phẩm: Sợi bông Ramie. Đếm: Từ 8NE đến 60NE (Số danh nghĩa: 9NE, 11NE, 15NE, 20NE, 21NE, 30NE, 40NE, 50NE, v.v.). Tỷ lệ pha trộn: R55 / C45, R30 / C70, R15 / C85, v.v. Đặc điểm kỹ thuật: Quay vòng, Kết thúc mở (OE). Sản phẩm: Sợi cotton Cotton Số lượng: Từ 8NE đến 60NE (Số lượng danh nghĩa: 9NE, 11NE, 15NE, 20NE, 21NE, 30NE, 40NE, 50NE, v.v.). Tỷ lệ pha trộn: R55 / C45, R30 / C70, R15 / C85, v.v. Đặc điểm kỹ thuật: Quay vòng, Kết thúc mở (OE). Sản phẩm: Sợi lanh / Ramie Viscose Đếm: Từ 11NE đến 40NE (Số lượng danh nghĩa: 11NE, 15NE, 20NE, 30NE, v.v.).

Khước từ:

Nội dung được cung cấp bởi người mua và người bán trên trang web này không thể được đảm bảo và đảm bảo là xác thực, chính xác và hợp lệ bởi GlobalTextiles.Com và GlobalTextiles.Com không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sơ suất nào xuất phát từ đó,Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.