Home > Buy 85%Polyester 15%Cotton Water Repellent Fabric

Buy 85%Polyester 15%Cotton Water Repellent Fabric

  • 2021-04-28
  • 2021-05-13
  • Pakistan
  • Looking for 85% Polyester 15% Cotton Breathable Water Repellent Fabric with Following Specifications: 1/1 Plain Weave. 150D (100% Polyester Filament Yarn) X 20. 112X68. Disperse Reactive Dyed. Water Repellency with C6 or C8 wash technique. Water Repellency % after 20 washes minimum 80%. Air Permeability- 5.0 cm3/cm2/sec.
Lời khuyên:Không tìm thấy thông tin ưu đãi mua đúng? Bạn có thể đăng thông tin sản phẩm,phòng thương mại để tìm bạn.
             Tham gia vào ,Bạn có thể xem thêm thông tin mua hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp