Home > Buy Fabrics

Buy Fabrics

  • 2021-04-25
  • 2021-05-25
  • Vietnam
  • Please provide a quotation to the following requirement from the importer - Product Name: Fabrics Specifications: Type: Furnishing, Woven, Dyed, Knitting, Etc. Variety: Afnon, Linen, Cotton, Chino, Etc. Colors: White, Black, Blue, Red, Orange, Violet, Pink, Etc. Size: Customized Quantity Required : 1 Twenty-Foot Container Shipping Terms : Ex-works Or FOB Destination Port : Czech Republic Payment Terms : L/C Looking for suppliers from : Worldwide Contact :
Lời khuyên:Không tìm thấy thông tin ưu đãi mua đúng? Bạn có thể đăng thông tin sản phẩm,phòng thương mại để tìm bạn.
             Tham gia vào ,Bạn có thể xem thêm thông tin mua hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp