Home > Buy Polyester /Cotton Fabric regular stock

Buy Polyester /Cotton Fabric regular stock

  • 2021-04-25
  • 2021-05-02
  • United Arab Emirates
  • Looking For Polyester /Cotton Fabric regular stock Available - we need 180/200/240 gsm so on .And good shirting fabric with La finish and poplin /Oxford gsm like - 120 to 180 twill and plain weave- which is always Available in stock .we need fabric Catelogue to show case our clients - requirements in various categories - like oil and gas/hotels/airlines/constructions/hospital and hospitality .Please contact in whatsapp or we chat
Lời khuyên:Không tìm thấy thông tin ưu đãi mua đúng? Bạn có thể đăng thông tin sản phẩm,phòng thương mại để tìm bạn.
             Tham gia vào ,Bạn có thể xem thêm thông tin mua hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp