Home > Buy single jersey dyed

Buy single jersey dyed

  • 2021-04-21
  • 2021-05-21
  • India
  • What price can you offer for polyester single jersey dyed (40feet FCL) abt 95 GSM, 150 CMS width, open width roll packing, cnfc5 Veracruz (Mexico) port. Send me prices me details on my what's app
Lời khuyên:Không tìm thấy thông tin ưu đãi mua đúng? Bạn có thể đăng thông tin sản phẩm,phòng thương mại để tìm bạn.
             Tham gia vào ,Bạn có thể xem thêm thông tin mua hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp