David Industrial Group Limited
Thông tin cung cấp

Chinese carpet, China axminster carpet

Thời gian đăng2017-08-01
Thời gian đã hết hạn2019-03-24

FM: Michael Zhang, E-mail: carpetk@163.com, Tel:+86-631-5319651, We own three carpet factories in China, Which produce carpet, Axminster, Wilton, Carpet tile (Modular Carpet), Tufted carpet, Printed carpet, Hand Tufted carpet and Rug. We custom make carpets and rugs according to your designs, colors or samples, We also have our own designs and designers, Welcome OEM. We are awarded ISO9001, ISO14001, CRI Green Plus, IMO certificates, All of our carpets have passed the tests of USA, EC standards for residential, commercial hotels, and marine carpets of ship, cruise, vessel. Carpet bidding are keen competitive, Chinese labor are cheaper, Our carpet are good and cheap enough to win in keen competition, With our carpets you can get much more projects and profits than before. We are expecting to become your carpet production base, Just like that you have a carpet factory in China. David Industrial Group Limited, Custom Make Carpets & Rugs Manufacturer, Shandong, China China carpet, Chinese carpet, China axminster, Chinese axminster, China carpet tile, China modular carpet, China hand tufted carpet, China custom carpet, China oem carpet, China carpet manufacturer, China carpet wholesale, China carpet co, China carpet inc., China carpet distributor, China carpet supplier, Chinese carpet tile, Chinese hand tufted carpet, Chinese custom carpet, Chinese carpet manufacturer, China carpet export, oriental rug, China rug, China wilton, China printed carpet, China Tufted carpet, Chinese wilton, Chinese printed carpet, China imo carpet, Chinese imo carpet, China machine tufted carpet, China custom axminster, China custom wilton, China custom hand tufted carpet, China custom printed carpet, Chinese custom axminster, China carpet factory, China hotel carpet, China office carpet tile, China carpet gmbh, cruise carpet, China cabin carpet, China wool carpet, China pp carpet, China nylon carpet, China mat, China guestroom carpet, China corridor carpet.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.