Buyisi Textile Co.,Ltd
Thông tin cung cấp

Sell 100% Silk Satin

Thời gian đăng2017-01-10
Thời gian đã hết hạn2019-01-10

Composition Yarn Count Weight Width white & dyed &printed 100%Polyester Satin 75dx150d&75dx100d&50dx75d 80g/m-165g/m 44/45" &58/60" white & dyed &printed 100%Polyester Tafetta 63x63 170T-210T 70g/m-90g/m 58/60" white & dyed &printed 100%Polyester minimatt 300D*300D 220g/m-270g/m 58/60" white & dyed &printed 100% polyester pongee 75D*75D 170T-210T 70g/m-100g/m 58/60" white & dyed &printed 100%polyester Mesh 30DX30D 30gsm 58/60" white & dyed &printed 100%Polyester Organdy 30D+20Dx2 58/60" white & dyed &printed

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.