Anping Tenglu metal Wire Mesh Co.LTD
Thông tin cung cấp

Sell Balanced Weave Conveyor Belt

Thời gian đăng2017-02-20
Thời gian đã hết hạn2017-03-22

Anping Tenglu metal Wire Mesh Co.LTD Balanced Weave Conveyor Belt Balanced Weave Conveyor Belt also called balanced belt, it consists of a series of alternating single left-hand and right-hand spirals joined together by a cross-rod connector. With its virtually unlimited choice of mesh selection, it has many advantageous characteristics that make it the most preferred construction for almost any application. It offers a high tensile strength, excellent tracking and maximum flexibility that allows for true belt travel. It is adaptable with several different edge treatments and special attachments. Applications of Balanced Belt It is mostly used in food processes such as annealing glass, heat treating and drying. It is also used in baking bands. It is used in medium load applications ranging 40 - 1500 degree F. It is too much economical for medium temperature and load conditions.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.