Buyisi Textile Co.,Ltd
Thông tin cung cấp

Sell Cotton Bed Sheets

Thời gian đăng2017-01-10
Thời gian đã hết hạn2019-01-10

100% Cotton Plain Both Carded and Combed quality available Weaved on Air-Jet Loom 1/1 Poplin For bleaching, dyeing and printing COMPOSITION YARN DENSITY WIDTH REMARK 100% COTTON Carded/Combed40x40 133x72 57/58" 1/1 Carded/Combed40x40 133x100 20x20 60x60 21x21 20x20 100x50 Carded/Combed60x60 90x88 30x30 68x68 32x32 40x40 110x70 32x32 130x70 2/1 32x21 133x78 Carded/Combed40x40 143x112 20x16 128x60 3/1 16x12 108x56 16x10 20x20 108x58 21x21 7x7 68x38 10x10 72x40 80x46

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.