Buyisi Textile Co.,Ltd
Thông tin cung cấp

Sell Cotton Yarn

Thời gian đăng2017-01-10
Thời gian đã hết hạn2019-01-10

II) YARN INFOMATION 1) Product : 100% Cotton Cared yarn : NE20 ~ NE40 100% Cotton Combed yarn: NE30 ~ NE60 TC Card yarn (TCD) : 65/35 ; 83/17; 80/20 with NE 20~46 TC Combed yarn (TCM): 65/35 ; 83/17; 80/20 with NE 20~46 PE yarn and OE yarn. 2) Total Spindles: 200,000 spindles 2250 rotors 3) Raw Cotton: West Africa and USA cotton. 4)Machinery Systerm: Blowing Room: Truetzchler Foreign part Separator: Truzschler SP-FPU & LOPTEX – SRLY840A0 Carding Frame: TC06 - Truetzchler Combers: E66 – Rieter; Unilap: E32 - Rieter Ring Spinning: G33 – Rieter & RX240E - Toyota Autoconer Winders: N21C Murata Drawing Machines: TD02 – Truetzchler & D30+D35 - Rieter Rowing Frames: Rieter & AF - Electeojet

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.