Dongguan Velve Thread Manufactory
Thông tin cung cấp

Sell Cotton wrapped poly core yarn

Thời gian đăng2020-08-04
Thời gian đã hết hạn2020-08-06

Cotton wrapped poly core yarn is made by combining Egyptian long-staple cotton and polyester filament. It’s a top grade material for sewing thread and export mostly. It's widely used by thread manufactory, ribbon and printing factory. We have inventory of 2,3,and 4 strands of a range from 8 to 80 branch yarn, and we accept customizing.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.