Winiw International CO.,LTD
Thông tin cung cấp

Sell Faux Leather Fabric Material for Car

Thời gian đăng2017-07-14
Thời gian đã hết hạn2019-07-14

High Quality Faux Leather Fabric Material for Car Upholstery WINIW specialized in supplying high quality microfiber leather, PU synthetic leather and faux leather fabric material for car upholstery, car interiors, luxurious looks and feel, premium quality, superior durability. WINIW Microfiber Synthetic Leather is the best quality faux leather fabric material for car upholstery, looks the same as leather, feels the same as leather, luxurious feel and looks, very good tensile strength tear strength, excellent resistance to abrasion, superior durability, is the optimal leather substitute material, can replace genuine leather for car seat covers and upholstery interiors perfectly! Features of WINIW Microfiber Synthetic Leather - High Quality Faux Leather Fabric Material for Car Upholstery: 1. Looks like and feels like leather, comfortable touch, luxurious looks and feel. 2. Lighter weight than leather. 3. Superior durable, tensile strength, break strength, tear strength, peerling strength, abrasion resistance, hydrolysis resistance all beyond leather. 4. Easy maintain. 5. High usage rate. 6. Cost effective. 7. Eco-friendly. Specification of WINIW Microfiber Synthetic Leather - High Quality Faux Leather Fabric Material for Car Upholstery: Thickness: 0.8mm - 1.6mm. Width: 1.37m. Color: all colors available. Packing: rolls packing, 30 meters per roll. MOQ: 1000 meters.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.