Huatao Group Limited
Thông tin cung cấp

Sell Geosynthetic Clay Liner GCL

Thời gian đăng2017-02-10
Thời gian đã hết hạn2019-02-10

Geosynthetic Clay Liner Company: Huatao Group Limited Specification 1. GCL Weight: 300GSM -- 6000GSM  2. GCL Width: Max 6 meter  3. GCL Length: As request 4. GCL Type: With PE Geomembrane or Without 5. GCL Layer: First Layer - Woven Geotextile                      Second Layer - expansion bentonite                      Third Layer - Non Woven Geotextile                      Fourth Layer - PE Geomembrane or Without 6. Loading: 20ft container, 40ft container 7. Free Samples, Fast Delivery Time   8. Package: Steel metal core, PE membrane, Woven fabric Description Geosynthetic clay liner with PE Geomembrane are high performance needle punched environmental reinforced composites which combine two durable geotextile outer layers with a uniform core of natural sodium bentonite clay to form a hydraulic barrier. Fibers from the non-woven geotextile are needle punched through the layer of bentonite and incorporated into the other geotextile (either a woven or non-woven geotextile).when hydrated under a confining load, the bentonite swells to form a low permeability clay layer with the equivalent hydraulic protection of several feet of compacted clay. Sodium bentonite granule consists of natural clay inorganic mineral materials processed with high expansion and high water absorption capacity, low permeability when wet performance, mainly for waterproofing.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.