Giant Power International Group Inc
Thông tin cung cấp

Sell Mesh Nylon knitted loop fabric/ hook loop)

Thời gian đăng2020-11-16
Thời gian đã hết hạn2022-11-16

Product No. : Mesh Hook and Loop fabric Made in Taiwan Width: 50 inch Weight: 320 G/Y Material: Nylon Has dense nylon pile surface, that form a strong bond with tiny nylon hooks when pressed together It has an easy peel and a strong shear strength ideal for many applications Generally be used as a closure on garments, luggage, medical back support, bicycling accessories etc., in place of buttons, zippers, and the like. We provide high quality services to meet your specified requirements Welcome to contact us for more product information.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.