Yestar Tech Group Limited
Thông tin cung cấp

Sell conductive blended spun Yarn

Thời gian đăng2010-03-01
Thời gian đã hết hạn2012-02-29

Conductive Blended Spun Yarn,Stainless steel fiber,metal fiber,metallic fiber Principal Component: Stainless steel fiber of certain content blended spun with various chemical fibers, cotton and viscose fiber Descriptions: 1)Anti-static 2) Electromagnetic Wave Radiation-Resistant Purpose: It is used in fields of antistatic and electromagnetic wave radiation-resistant

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.