Qiancheng Flame Retardant New Material Co., Ltd.
Thông tin cung cấp

Sell flame retardant black satple fiber

Thời gian đăng2018-07-01
Thời gian đã hết hạn2020-06-30

Permanent flame-retardant black staple fibers, flame retardant, superior performance, non-toxic, low smoke, halogen-free. Soft to the touch.British BS-5852PART2 test. SGS test the oxygen index of 33 or above. Applications: Exhaust pipe (car roof cloth, car carpet, trunk liner and seat) Interior materials (carpets, curtains, upholstery) Industrial textiles (acupuncture consider cloth canopy cloth) Filler material (non-glue cotton, toys, sofa cushions and mattresses, etc.)

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.