Qiancheng Flame Retardant New Material Co., Ltd.
Thông tin cung cấp

Sell flame retardant color yarn

Thời gian đăng2018-07-01
Thời gian đã hết hạn2018-10-03

Flame-retardant yarn manufactured using the company's flame-retardant polyester staple fiber, or after spinning and twisting together again. Products through the GB20286-2006 "toxic" and "smoke density" test, in line with national fire retardant standards a limiting oxygen index (LOI) of up to 32 or more. Features: Superior a) flame retardant and environmentally friendly ① from the fire self-extinguishing, does not continue to burn ② After repeated washing remains retardant properties ③ no toxicity, no smoke when burned, non-irritating odor, is a green products b) softer than ordinary polyester, higher color fastness Application: Textiles, fabrics, such as various types of luggage inside the building decoration materials oxford cloth Home textiles, curtains (yarn), shade cloth, carpets, cushions, webbing and children's toys and other home textiles Automotive interior fabrics, airplane, car seat fabrics and other interior decoration materials transport Metallurgy, forestry, chemicals and other departments of the flame-retardant protective clothing

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.