Coomex Group
Thông tin cung cấp

Sell half panama cotton fabric

Thời gian đăng2012-09-05
Thời gian đã hết hạn2012-09-26

Fabric-Details: Weight: 260g/m? (7.65oz) Weave: Half panama Content:100% Cotton Width:145/150cm Intended use:Clothing for the uniform and home textile services Practical features : Industrial Laundering Domestic low shrinkage rate (only 3%) for water washing at 60°C colour durability durable to tear and mechanical damage Stain repellent Certificates: EN 340 Colours: Please contact for colour selection

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.