xi\'an jw trading Co.;Ltd
Thông tin cung cấp

Sell loom spare parts projectile D1

Thời gian đăng2019-04-08
Thời gian đã hết hạn2021-04-07

Xi’an JW Import & Export CO.,LTD was found in 2006, is a professional supplier for weaving machinery parts in China and do export business for more than 10 years. Our main products are fit for projectile loom, rapier loom, and airjet loom.. Details as below: 1. Projectile machine parts Guide tooth, picking shoes, projectile body, projectile grippers, picking levers, brake lining, projectile feeders, projectile returners, weft end gripper, scissor, guide rail, picking guide rail, picking link...etc fitting for Sulzer PU,TW11,P7100,P7150,P7200,P7300 looms. 2. Rapier machine parts: rapier grippers, rapier tape, drive wheels, cutters fitting for Picanol GTM,GTM-AS,GAMMA, Dornier HTV, PTV, GTV, Somet SM92,SM93,Thema11,Thema 11E,Vamatex C401,P401,P1001,K88,leonardo,silver,Nuovo Pignone Smit TP300,TP400,TP500,TP600,Fast,GS900,Sulzer G6100/6200/6300,F2001 and so on. 3. Air-jet machine parts: nozzles, solenoid valves, weft detectors, blades, cams, cam lever fitting for Picanol PAT, Picanol Omni/Delta, Omni-plus, Tsudakoma ZA200, ZA203/205/209, ZAX, Toyota 500,600,610,710. looms. Our markets are worldwide, and we have customers from Europe, north America, south America, Africa and other parts of the world. We improve our quality and our management constantly. Our sales increase year by year. We hope to have long cooperation with you. More information you can scan our website and download our catalogue from our website.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.