Jinqiao Spinning Machinery Pars Manufacturing Co., Ltd.
Thông tin cung cấp

Sell rotor complete T34D

Thời gian đăng2018-05-17
Thời gian đã hết hạn2020-05-16

open end spinning spare parts rotor complete for Schlafhorst BD416 rotor cup: T34D, T groov, Diamond coating bearing: T010, max 105,000rpm suitable for Suarer BD330, BD350, BD380, Schlaforst BD416.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.