Buyisi Textile Co.,Ltd
Thông tin cung cấp

SellPolyester Staple Fiber

Thời gian đăng2017-01-10
Thời gian đã hết hạn2018-01-10

Polyester Staple Fiber for wadding - 7D/15D, 32mm/64mm - HCS (Hollow, Conjugated, Siliconized) HC (Hollow, Conjugated, Non-siliconized) Applications: - filling material for pillow, cushion, bedding, toys, furniture, clothing; - spray-bonded cotton, polyester wadding, padding; Features: - feather touch: The silicone coating makes it slip and feels feather touch. - light and soft: The hollowness give it light weight and softness. - good bulkiness: Good elasticity, easy to open.

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.