Jolly Industry & Trade Co., LTD
Thông tin cung cấp

full body egghead female mannequin NVF-03

Thời gian đăng2019-03-14
Thời gian đã hết hạn2020-03-13

Jolly mannequins-best selling full body egghead female mannequin NVF-03 NVF-03 White matt egghead female mannequin. Her hand drooped naturally and her left leg leaned forward,making her look casual. jolly mannequins offers color customization Glass base, chrome base, stainless steel face wrap bases are optional. Both calf fittings and foot support rod are included. Standard export package is offered. Packages upgraded with extra cost minimum order quantity:10pcs

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.