Xingye-Tex Industrial Co., Ltd.
Thông tin cung cấp

linen waxed threads 001

Thời gian đăng2020-07-31
Thời gian đã hết hạn2021-12-30

100% linen waxed twine & 100% Ramie waxed twine ,specification 36NM (3 x3) 9 twine ( wire diameter 0.25mm--0.35mm). Uses: high grade real leather goods, high-grade leather shoes sewing line and other special. The line is resistant to high temperature, acid and base .and its high tenacity. Net weight :50g/ball,,total 26 kinds different colors 。

Lời khuyên:Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Bài đăng Yêu cầu mua hàng

Thông tin của thành viên này KHÔNG được xác thực bởi Globaltextile.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng chấp nhận thông tin đó một cách kín đáo

Tất cả thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp bằng (các) ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên trang này được dịch từ Google Dịch. Globaltextiles.com và các chi nhánh của nó không đảm nhận, thể hiện hoặc ngụ ý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, dịch tự động hoặc lỗi dịch thuật kỹ thuật.